Sağlık Kurumları Güvenliği

saglik kurum guvenligi

Ülkemizde hasta ve hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık kuruluşu çalışanlarının sayısı, hastane ve polikliniklerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının oranı ne yazık ki çok fazladır. Etkin bir sağlık hizmeti verilebilmesi için sağlık kurum ve kuruluşları; gerçekleşmesi muhtemel şiddet, hırsızlık ve afet olaylarına karşı mutlak surette özel güvenlik hizmeti almalıdırlar.

Pamir Özel Güvenlik Şirketi olarak,  bu kurumların güvenliğini, konusunda uzman, hasta ve yakını psikolojisinden anlayan, hastane personeli ile çıkması muhtemel olayları çıkmadan önleyebilme kapasitesine sahip özel güvenlik personelleri ile sağlamaktayız. Hastane güvenliği için, kurum giriş çıkışlarını sıkı bir şeklide takip ediyor, olası hırsızlıkların önlenmesi için gerekli kontrol ve devriye hizmetlerimizi yapıyoruz. sağlık kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak için iç ve dış tehdit unsurlarına karşı önlemler alıyor, giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Hayati önemi, ekonomik değeri yüksek olan tıbbi malzemeleri ve teçhizatları özenle koruyoruz. Doğal afetler ve diğer acil durumlar için hazırladığımız eylem planları, güvenlik prosedür ve talimatları ile oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirgiyoruz.

Pamir Özel Güvenlik