Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik danışmanlığı, hizmet verilecek olan kurumun risk analizlerinin yapılması ve bu analizler neticesinde güvenlik planının oluşturulup uygulamaya konulması sürecini kapsamaktadır.

Pamir Özel Güvenlik Şirketi olarak sağladığımız güvenlik danışmanlığı hizmeti kapsamında; 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak firmanızın risk analizini gerçekleştiriyoruz.

Bilgi güvenliği açıklarının bulunması, güvenlik teknolojilerinin yeterliliğinin ölçülmesi gibi alanlarda yaptığımız keşifler ve gerçekleştirdiğimiz analiz neticesinde firmanızın güvenlik zaaflarını tespit ediyoruz ve güvenlik savunma planını bu doğrultuda hazırlıyoruz.

Pamir Özel Güvenlik.