Eğitim-Öğretim Kurumları Güvenliği

Okul Güvenliği

Sorunsuz ve kesintisiz bir eğitim/öğretimin sağlanabilmesi için öğretmenlerin ve öğrencilerin kendilerini güven içerisinde hissetmesi gerekmektedir. Bu kapsamda özel güvenlik şirketi okul içindeki ve dışındaki tehdit unsurları hesaba katılarak etkin bir güvenlik ortamı sağlamalıdır.

Pamir Özel Güvenlik Şirketi  olarak; öğrenci ve çalışanların haricindeki kişilerin okul binasına giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor, öğrenciler arasında gerçekleşmesi muhtemel şiddet olaylarını ve provoke edici eylemleri engelliyoruz. Alkol, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıklara karşı koruyucu ve engelleyici önlemler alıyor, her türlü istismara karşı öğrenci ve öğretmenleri koruyoruz. 

Pamir Özel Güvenlik.